Wyruszamy do Skępego 06.09.2022

Jak co roku wyruszamy do Skępego. Tym razem, w 70 rocznicę próby zlikwidowania pielgrzymki będzie nam towarzyszył historyczny krzyż. Msza św w płockiej Farze o godz. 6.30 a po mszy wymarsz kopmanii.