Pieśń do Matki

PIEŚŃ DO MATKI BOŻEJ SKĘPSKIEJ

Cudowna Skępska, Maryjo nasza,
Tylu łaskami wsławiona,
Niech pieśń ta światu cześć Twą ogłasza,
Od wszystkich bądź pozdrowiona.

Korona złota wieńczy Twe skronie,
Ozdobna perły drogimi,
W modlitwie trzymasz złączone dłonie,
Oczyma patrzysz tkliwymi.

Pod Twymi, Matko, księżyc stopami,
Na Tobie szata złocista,
Obraz obwieszon wkoło wotami,
Pięknaś Ty, Panno przeczysta.

Statuy ludzka dłoń nie robiła,
W Poznaniu cudem znaleziona,
Byś nam w niej, Matko, łaski czyniła,
Tu do Skępego zwieziona.

Przez tyle wieków ileż pokoleń
Przed tym ołtarzem klękało?
Iluż tu wsparcia, iluż ukojeń,
Iluż pociechy doznało?

Tysiące ludzi co rok tu śpieszy,
By upaść przed Twym obrazem,
A każdy wzdycha, modli się, cieszy,
I łzy wylewa zarazem.

Łzami Cię, Matko, wszyscy witają,
Łzami o pomoc błagają,
Łzami za łaski dzięki składają,
Łzami, odchodząc – żegnają.

Tysiące ludzi co rok tu śpieszy,
By upaść przed Twym obrazem,
A każdy wzdycha, modli się, cieszy,
I łzy wylewa zarazem.

Łzami Cię, Matko, wszyscy witają,
Łzami o pomoc błagają,
Łzami za łaski dzięki składają,
Łzami, odchodząc – żegnają.

Matka dla swego tu niemowlęcia
Łaskę przez Ciebie wyprasza,
Sierota w Twe się rzuca objęcia,
Tu boleść serca rozprasza.

Dziewica patrząc na Twe przykłady,
Do cnoty chętnie się skłania,
Ty ją, Maryjo, bronisz od zdrady,
Dajesz jej łaskę wytrwania.

Młodzież wstępując w życia podwoje,
W Tobie tu ufność pokłada,
Starzec, co kończy już życie swoje,
Za łaski w życiu hołd składa.

Człowiek zbolały, smutny, strapiony,
Miotany burzą rozpaczy,
Nie czuje bólów, jest pocieszony,
Skoro Cię, Matko, zobaczy.

Tak, boś Ty, Matko, Pocieszycielką,
Dla wszystkich ludzi strapionych.
Skarbem ubogich, Obronicielką
Sierot i wdów opuszczonych.

Nawet, gdy grzesznik w wielkiej pokorze
Ze łzami do nóg Twych padnie,
Ty, Matko czuła, litości wzorze,
Podajesz rękę mu snadnie.

Ku Tobie znękani, chorzy, kaleki,
Z bliska, z daleka przychodzą,
Ty cudownymi uzdrawiasz leki
Ciało i duszę tu chłodzą.

I konający ku Tobie się zwraca,
Nim swoje zawrze powieki,
Twoja mu pamięć spokój przywraca,
Umiera szczęśliw na wieki.

Jeszcze po śmierci Twoja opieka
I Twoja pomoc jest droga,
Pod płaszcz bezpieczny bierzesz człowieka
I wiedziesz prosto do Boga.

Więc, Panno Święta, niech Imię Twoje
Wszystek i nadal świat sławi,
Z Twego obrazu niech nam łask zdroje
Bóg zlewa i błogosławi.

Błogosław, Panno, naszą krainę,
Błogosław lud Cię żebrzący,
Spojrzyj na serce, nie patrz na winę,
Wspieraj Twój naród wierzący.

Módl się za nami do Twego Syna,
Maryjo, Matko kochana,
Niech nas tu wspiera Twoja przyczyna,
Ułatwij przystęp do Pana.

Dopóki serce bić nie przestanie,
Maryjo, kochać Cię będziem,
Uproś nam, Matko, szczęsne skonanie
Niech z Bogiem w niebie zasiędziem.